Prodej členských známek a povolenek

Oznamujeme,že v pátek 2.4.2021 a v pondělí 5.4.2021 se povolenky k lovu prodávat nebudou.Děkujeme za pochopení.

 

Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.:
v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření, Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7, písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného rokuspočívající v prodloužení úhrady členských příspěvků do 30. dubna 2021.

 

OPATŘENÍ PRO VÝDEJ POVOLENEK

v souvislosti s výskytem koronaviru.

Zájemce o vydání povolenky se musí řídit těmito pokyny:

1) musí mít zakrytá ústa a nos rouškou

2) nahlásí telefonem na č. 602 761 154 prodejci číslo platného rybářského lístku a typ povolenky, kterou chce zakoupit

3) přinese příslušnou přesnou hotovost (dle možností)

4) vyčká před brankou

5) zájemci udržují mezi sebou odstup minimálně 2 metry

6) je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku

7) výdej povolenek bude probíhat pouze v původních termínech, tj. v pondělí a v pátek v době 13.30 až 16.30 hod.

Na základě doporučení MRS Brno vydal PS

Svratka dne 26.4.2020

 

Známky zakupujte pouze:

 

Prodej členských známek a povolenek k rybolovu na rok 2021 pro členy PS MRS Svratka a členy jiných spolků.

 

Radek Stoklasa, Nad školou 458, Svratka pro členy místní skupiny Svratka.

Tomáš Sláma, Křižánky 130 pro členy místní skupiny Křižánky.

Zdeněk Bárta, Herálec 407 pro členy místní skupiny Herálec.

Josef Sádovský st., Svratouch 201 pro členy místní skupiny Svratouch.

Miroslav Král, Svratouch 100 pro ostatní členy.

 

Povolenky k rybolovu je možné zakoupit u Miroslava Krále, Svratouch 100.

V pondělí a v pátek v době od 13:30 hod. do 16:30 hod. (mimo dny pracovního klidu). Mimo uvedenou dobu bude prodej uskutečněn pouze po telefonické dohodě (tel. 602761154) a s příplatkem 100,- Kč za každou povolenku

Pozor!!:

Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku!!

Řádně vyplněný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků odevzdejte do 15 dnů!!
po skončení platnosti povolenky, a to pro každou vydanou povolenku.