Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, z.s.

CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,  pobočné spolky MRS.

 

Aktuální ceny členských příspěvků

 • Zápisné1 000 Kč

  Hradí dospělí a mládež od 16-18 let

 • Členství dospělý1 400 Kč

  Kategorie dospělí – všichni starší 16 let

 • Členství mládež200 Kč

  Kategorie mládež – osoby do 15 let včetně

 • Udržovací500 Kč

  Členství bez nároku na vydání povolenky

Aktuální ceny povolenek mimopstruhových – MP

 • Celorepubliková MP4 500 Kč

  Platí na všech revírech MRS a ČRS.

 • Dospělý MP1 250Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční MP700 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež MP400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP500 Kč
 • Denní MP300 Kč

Aktuální ceny povolenek pstruhových – P

 • Celorepubliková P4 750 Kč

  Platí na všech revírech MRS a ČRS

 • Dospělý P1 300 Kč

  Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 • Poloviční P800 Kč

  Studenti, ZTP/P

 • Mládež P400 Kč

  Mládež do 15 let včetně

 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P600 Kč
 • Denní P400 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny – MP

 • Roční MP10 000 Kč
 • Měsíční MP

  Zrušeno

 • Týdenní MP3 000 Kč
 • Denní MP1 000 Kč

Aktuální ceny povolenek pro nečleny – P

 • Roční P10 000 Kč
 • Měsíční P

  Zrušeno

 • Týdenní P3 500 Kč
 • Denní P1 200 Kč