Zkoušky nových členů MO Svratka

Zkoušky nových členů Ps Svratka proběhnou 07.dubna 2024.

Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem. Rozhodne-li se budoucí rybář stát se členem MO MRS Svratka, postupuje takto

1. Pod článkem si můžete vytisknout přihlášku,nebo kontaktujte předsedu organizace či jiného člena výboru, který vám předá přihlášku, kterou vyplníte a s přiloženou fotografií odevzdáte zpět.Dále získáte materiály potřebné pro získání vědomostí pro absolvování testu.

2.Absolvujete test na pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

3.Rybářský lístek vám vydají na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku na obecním úřadě, obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště. Spolu se žádosti  se prokážete osvědčením o získané kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, které dostanete po absolvování testu.

Po zaplacení členského příspěvku, který se skládá z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné), pravidelného peněžního příspěvku (členská známka) a splnění pracovního ročního příspěvku, který je možné nahradit finančně si můžete zakoupit cenově zvýhodněnou povolenku k lovu ryb pro členy rybářských svazů.

Přihláška za člena

ZDE SI MŮŽETE VYTISKNOUT :Zadost o vydani RL

ZDE SI MŮŽETE VYTISKNOUT : Prihlaska clena